Home

About Us

Product

Service

FQAs

Contact Us

                WELCOME TO LEADER OF USED LAB INSTRUMENTAL PROVIDER, YOU CAN CHOOSE, YOU CAN  TAKE IT TO YOUR LAB!!                  

                                                                                                                                                


                 บริษัท แอคเซ็สไซ จำกัด เป็นบริษัทดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาสาตร์  เช่นเครื่อง HPLC GC GC-MS  ทั้งเป็นเครื่องใหม่และเครื่องมือสอง นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทาง บริษัท แอคเซ็สไซ จำกัด ถือว่าเป็นบริษัท ที่จำหน่วยเคื่องมือสองแบบเต็มรูปแบบที่สุดในประเทศ เพราะทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือสองทุกรุ่น ทุกยี่ห้อตามที่ลูกค้าต้องการและจัดชุดตามงบประมาณ รวมทั้ง ทางบริษัทยังรับบริการสอบเทียบเครื่อง HPLC GC ทุกยี่ห้อ ตามมาตรฐานสากล โดยใช้สารมาตรฐาน และเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมมีใบ Certificate  นอกจากนี้ทางบริษัท ยังจำหน่าย หลอด Deuterium Lamp สำหรับเครื่อง HPLC Spectrophotometer ทุกยี่ห้อ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตหลอดจากประเทศเยอรมันนี และอีกทั้งยังจำหน่าย อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของเครื่อง HPLC GC ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ  นอกจากจะจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่อง HPLC GC แล้วทางบริษัทยังจำหน่ายอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับใช้ในห้องทดลอง 

 

 


HPLC VALIDATION/CALIBRATION

การสอบเทียบเครื่อง HPLC เป็นการตรวจสอบการทำงานของเครื่องว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานตามมาตรฐานหรือไม่ทางบริษัทรับสอบเทียบเครื่อง HPLC ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตามวิธีการของยุโรปและอเมริกาและส่งผลให้ทางลูกค้าในรูปเป็นเล่ม โดยมีผลการสอบเทียบ ข้อมูลดิบที่ได้และใบรับรองของเครื่องมือและใบรับรองสารที่นำมาสอบเทียบเครื่อง HPLC
หากตรวจพบอาการผิดปกติหรืออุปกรณ์ชำรุดทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการดำเนินการแก้ไข

USED HPLC PRODUCT

ด้วยภาวะเศรษบกิจ ที่มีอัตราเสี่ยงสูงขึ้น การลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม  ยา อาหาร หรือ อุตสาหกรรม ที่มีห้องปัฏิบัติการทั่วไป รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์สินค้า ปัจจุบันตลาดโลกได้ขยายช่องทางการซื้อเครื่องมือสองมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าต่างประเทศแถบยยุโรปอเมริการมีบริษัทจำหน่ายเครื่อง HPLC มือสองเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เงินลงทุนน้อยในการซื้อเครื่องHPLC มาใช้ในกิการ บริษัทแอคเซ็สไซเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่จำหน่ายเครื่อง HPLC หลากหลายยี่ห้อ และยังกล้ารับประกับเครื่องมือสองที่ซื้อกับทางบริษัทเท่ากับเครื่องมือหนึ่งเป็นระยะเวลาถึง 1 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่อง HPLC รวมทั้งให้คำแนะนำการนำเครื่อง HPLC เดิมที่มีอยู่นำกลับมาใช้ใหม่      

     ทางบริษัทยังมีเครื่อง HPLC ให้เช่าทั้งรายเดือนรายปี โดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าเลือกตามต้องการ

HPLC CONSUMABLE PART

สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สามารถบำรุงรักษาเครื่อง HPLC ด้วยตัวเอง ทางบริษัทมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองจำหน่ายสำหรับทุกยี่ห้อ เช่น Piston Seal,Plunger,Rotor seal ,Check valve,SS tubing,Teflon Tube,Mobile phase Filter หรือ Maintenance Kit  สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท CTSHPLC จาก USA, และยังเป็นสินค้าจาก Labhut  จาก UK.

Detector Lamp

ทางบริษัทได้นำ Deuterium Lamp, Xenon Lamp Tungsten Lamp สำหรับเครื่อง HPLC Detector,Spectrophotometer,รวมทั้งหลอด AA  สำหรับ Detecter ทุกยี่ห้อ ซึ่งเป็นสินค้าผลิตจากยี่ห้อชั้นนำจากเยอรมันและอเมริกา

HPLC Column Oven

ทางบริษัทยังจัดจำหน่าย Column Oven แบบห่อซึ่งจะประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและใช้ในกรณีพื้นที่มีจำกัดโดยแบบโดยขดลวดความร้อนจะเป็นลักษณะเป็นผ้าที่สามารถห่อ Column ได้สนิททำให้อุณหภูมิที่แสดงกับอุณหภูมิที่Column ไกล้เคียงกัน  และยังมีแบบตู้อบ มีทั้งแบบทั้งทำอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องและสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ตามที่ลูกค้าต้องการเลือกใช้งาน

Syringes

บริษัทยังจำหน่าย Syringe ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทุกประเภท รวมทั้ง Syringe สำหรับเครื่องมือทุกประเภทตามมาตรฐานโครงสร้างการบริหารด้านการขายและการบริการหลังการขาย
1. ฝ่ายขายและการตลาด
- แผนกขายและบริการหลังการขาย
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(High Performance Liquid Chromatography)
2. การบริการหลังการขาย
- Service and Maintenance HPLC
- สอบเทียบเครื่องมือ HPLC
- Training  HPLC


                                                   
                                                   
     
                                                   


   
                                                                        

Home

About Us

Product

Service

FQAs

Contact Us

           
 

   ACCESSSCI CO.,LTD.

 

Copyright © 2010 Accesssci.com. All Rights Reserved.